Prezidentská záhrada a výsadbový plán revitalizácie záhrady Zdroj: Andrej Sárközi / Mestská časť Bratislava – Staré Mesto