Výstavná sieň Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku – ešte s nainštalovanými dielami. Zdroj: Slovenská národná galéria