asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Detail

Konštrukčný detail lodžie a balkóna

Konštrukčný detail lodžie a balkóna
12.05.2015
Už z diaľky vidieť, že Nový háj prináša čosi, čo sa v prostredí neďalekých pravidelných panelákov a hranatých internátov vymyká ...

Detail fasádneho plášťa premostenia pri atike a pri podlahe

Detail fasádneho plášťa premostenia pri atike a pri podlahe
13.04.2015
Novú prístavbu administratívnej budovy vo Vlkanovej spája s pôvodným objektom most s dĺžkou bezmála 20 m a šírkou 5 m. Premostenie má príjemný ...

Detail osadenia okna v bytovom dome Nikola House

Detail osadenia okna v bytovom dome Nikola House
21.01.2015
Farebné paravány sú z hliníka upraveného práškovým vypaľovacím lakom. Sú zavesené na konštrukcii lodžií, ktorá je od fasády tepelne ...

Detail slnolamu

Detail slnolamu
31.12.2014
Samotná architektúra „nerobí“ veľké gestá, ale sleduje vytvorenie sebavedomého objektu v súhre s urbanizovaným prostredím.

Detail skladby extenzívnej rozchodníkovej strechy

Detail skladby extenzívnej rozchodníkovej strechy
23.12.2014
Tvar domu a jeho štruktúra preto vychádzajú z geometrie pohoria Krkonôš. Jednotlivé štíty a hrebene boli prostredníctvom vektorov ...

Detail okraja zvlnenej strechy - Danubiana

Detail okraja zvlnenej strechy - Danubiana
22.12.2014
Strecha nových výstavných pavilónov je ako jemne sa vlniaca vodná hladina, lemujúca brehy a obtekajúca archu pôvodnej budovy.

Detail ukotvenia tieniacej mebrány - Petržalka City

Detail ukotvenia tieniacej mebrány - Petržalka City
17.12.2014
Zastrešenie letných terás tieniacimi membránovými štruktúrami je riešené modernou technológiou ľahkých membránových textilných konštrukcií. Nosnú ...

Detail tornáda v obchodnom centre Bory Mall

Detail tornáda v obchodnom centre Bory Mall
15.12.2014
Tornádo tvorí 2 286 trámov, ktorých spája 798 tzv. nodov. Osadených je 901 tabúľ skla a 720 plných panelov. Je to ukážka takzvanej parametrickej ...

Atypická fasáda a lietajúce okná (detail pri atike a sokli)

Atypická fasáda a lietajúce okná (detail pri atike a sokli)
07.08.2014
Blízkosť letiska síce obmedzuje výšku okolitých stavieb, ale nie ich architektonické stvárnenie. Nová administratívno-prevádzková budova ...

Detail dvojitej prevetrávanej fasády administratívnej budovy Wallenrod

Detail dvojitej prevetrávanej fasády administratívnej budovy Wallenrod
11.06.2014
Hlavným poznávacím znakom administratívnej budovy Wallenrod je vertikálna záhrada. Okrem zlepšenia akustických pomerov bolo prvoradým cieľom ...

Ďalšie z JAGA GROUP