Rekonštrukcia mestskej vily Karlovej Vsi. Zdroj: Archív Gresling