Bytové domy Suchý vrch – Banská Bystrica. Zdroj: Archív Gresling