Vizualizácia: Dom U, Veľký Biel. Autori: Martin Donoval, František Dorko a Zuzana Kopiláková.    Zdroj: Archilab