Public Spaces 2015 in Progress

image 77874 25 v1

Aké projekty verejných priestorov vznikajú v Bratislave? Kto za nimi stojí a ako ovplyvnia podobu hlavného mesta? Prečo u nás nie je dostatok súťaží na riešenie verejného priestoru? Sú problémom peniaze? Kde ich vziať? Druhý ročník medzinárodnej konferencie Public Spaces 2015 si kladie práve tieto otázky a začiatkom decembra sa pokúsi na ne zodpovedať. 

Cieľom Public Spaces je naštartovať dialóg smerujúci k tvorbe kvalitných verejných priestorov cez úzku previazanosť expertov, architektov a investorov. Konferencia chce prispieť k procesu oživenia kvalitných, udržateľných a kompaktných verejných priestorov v Bratislave.

Súvislosti verejných priestorov
„V súčasnosti sa pripravuje alebo už realizuje veľké množstvo projektov, ktoré zmenia charakter Bratislavy, preto je potrebné venovať im pozornosť,“ hovorí Katarína Boháčová, zakladateľka a programová riaditeľka konferencie. „Pri tvorbe verejného priestoru sa navzájom ovplyvňujú súkromný a verejný sektor. Prítomnosť alebo neprítomnosť finančného kapitálu vplýva na to, či vôbec môže verejná inštitúcia vyhlásiť súťaž na riešenie verejného priestoru. Prípadne, kde môžeme nájsť zdroje. To je to, čo nás tento rok na Public Spaces bude predovšetkým zaujímať, “ vysvetľuje.

Vznikajúce projekty
Na konferencii zaznejú príspevky v blokoch venovaných rôznym, najmä developerským projektom, ktoré v Bratislave vznikajú alebo vzniknú (Stein2, Zóna Čulenova, Premostenie Einsteinovej a Mickiewiczova Boulevard). Výrazný podiel na dianí v meste majú aj občianske iniciatívy. Pravidelne poukazujú na problematické miesta, alebo iniciujú vznik projektov ktoré majú za cieľ tieto miesta aktivizovať (Šafko, Obchodná ulica a okolie, The Most…).

Čo s kapitálom?
Za projektmi, ktoré ovplyvňujú aj podobu verejných priestorov v hlavnom meste, stoja v drvivej väčšine developerské spoločnosti so súkromným kapitálom. Súťaží na verejný priestor, ktoré by vyhlasovali verejné/štátne/mestské inštitúcie, je minimum. Problémom je najčastejšie nedostatok finančných prostriedkov. Ako získavať zdroje a ako na verejné súťaže – to sú dva z programových blokov. Prezentujú sa aj konkrétne prípadové štúdie, vrátane príkladov z Čiech, Poľska.

Hovorme o Dunaji
Jednou z kľúčových tém konferencie, ktorej sa budeme venovať, je bratislavské nábrežie. Dotknú sa jej niektoré príspevky, napríklad od Alexandry Kusej, generálnej riaditeľky SNG alebo Juraja Čorbu z Dunajského fondu. Práve Juraj bude aj jedným z hosťov diskusie V mene architektúry! „Život pri rieke je príležitosť, o ktorú by sa veľa európskych miest pobilo, pretože nábrežia sú dôležitou scénou života každého mesta. My túto príležitosť máme. Aké má byť bratislavské nábrežie? Kto žije pri rieke a kto naopak na rieke? Máme dlhodobú víziu nábrežia? O tom, či potrebujeme veľkú urbanisticko-architektonickú súťaž na koncept nábrežia, budeme diskutovať s hosťami Michalom Bogárom, Ľudovítom Urbanom, Jurajom Čorbom, Zojou Droppovou a Ingrid Konrad,“ vysvetľuje zámer diskusie Katarína Boháčová.

Inšpirácia zo zahraničia
Nabitý dvojdňový program prinesie do Berlinky aj zahraničné ateliéry, ktoré majú za sebou množstvo realizácií projektov verejného priestoru. Na Slovensku pred dvoma rokmi zarezonoval napríklad švédsky ateliér Mandaworks, ktorý vyhral medzinárodnú ideovú urbanistickú súťaž „Trenčín mesto na rieke.“ Okrem nich sa predstaví aj dánsky ateliér SLA a viedenské VLAY Studio. „Mandaworks aj SLA sú si podobné tým, že vo svojich projektoch stierajú hranice medzi architektúrou, mestským plánovaním a krajinotvorbou. Prepájajú dizajn, architektúru aj technológie a dôležitá je pre nich otázka udržateľnosti,“ dopĺňa Zuzana Krivošová, programová koordinátorka konferencie.

Intervencia

Public Spaces 2015 tak prinesú dva dni prednášok a diskusií na tému, ako na verejný priestor v Bratislave. Ich výsledkom má byť rad odporúčaní pre hlavné mesto. „Prvý ročník bol výsledkom veľkého odhodlania a tešíme sa, že tento rok pokračujeme v našej ceste poukázať na to, ako sa verejné priestory dajú zmeniť,“ uzatvára Katarína Boháčová.

Konferencia sa bude konať v Berlinke v Slovenskej národnej galérii v Bratislave na Námestí Ľudovíta Štúra 4. Na konferenciu je potrebné sa REGISTROVAŤ do 20.11.2015. Poplatok za účasť je 39 €, pre študentov 20 €. Diskusia V mene architektúry, ktorá uzatvára prvý deň, je otvorená aj pre verejnosť.

target=“_blank“>PROGRAM KONFERENCIE

Viac na www.publicspaces.sk

KategórieUdalosti