Digitalizácia mení aj stavebníctvo

Digitálne modelovanie začali využívať v priemysle a stalo sa základom pre automatizáciu fabrík budúcnosti. Technológia digitálneho dvojčaťa však nachádza uplatnenie aj v stavebníctve. Dostala názov informačné modelovanie stavieb (BIM) a pomáha hľadať optimálnu podobu budovy …
Stat kon

Expanzia ZKW Slovakia, Krušovce

STAT-KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby - expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologicko-výrobným procesom, v ktorom bolo nutné tvarovo aj materiálovo zohľadniť návrh nosnej konštrukcie. Celý rozsah expanzie závodu ZKW tvorí viacero veľkých stavebných …
Goldbeck Strečno

Goldbeck preberá GSE

Nemecká stavebná spoločnosť Goldbeck, ktorá pôsobí aj na Slovensku, sa stáva majoritným vlastníkom francúzskeho generálneho dodávateľa priemyselných a logistických systémov GSE.