Nová nástrojáreň prinesie 30 pracovných miest

nova nastrojaren prinesie 30 pracovnych miest

Spoločnosť Tatramat - ohrievače vody, s.r.o. je od roku 2004 súčasťou nemeckej skupiny STIEBEL ELTRON. Svojím vstupom do tejto spoločnosti nadviazala materská spoločnosť z Holzmindenu na takmer 50-ročnú tradíciu výroby ohrievačov vody v Poprade a od roku 2008 rozšírila svoju činnosť aj o vývoj a výrobu tepelných čerpadiel. Koncern aj v súčasnosti pokračuje v ďalšom rozvoji popradského závodu, čo potvrdzuje aj aktuálna investícia do vybudovania novej nástrojárne vo výške 700 tis. €.

Slávnostné prestrihnutie pásky Adriánom Kromkom, viceprimátorom mesta Poprad, Petrom Štrbianom a Ralf-Rainerom Noltem, konateľmi spoločnosti Tatramat – ohrievače vody, s.r.o., a Wernerom Quadem, konateľom sesterskej spoločnosti STIEBEL ELTRON v Eschwege (zľava doprava).

Nástrojáreň rozprestierajúca sa na ploche 450 m2  bola vybudovaná za krátkych 6 mesiacov a bude slúžiť na výrobu foriem používaných pri výrobe plastových dielcov v rámci celého koncernu STIEBEL ELTRON. V aktuálnej nábehovej fáze v nej nájde uplatnenie 7 zamestnancov, pri plnej prevádzke sa však vďaka nej plánuje vytvoriť 30 nových pracovných miest.

Zrekonštruovaná budova novej nástrojárne spoločnosti Tatramat – ohrievače vody, s.r.o.

Slávnostné otvorenie novej nástrojárne sa uskutočnilo v piatok, 14. júna 2012 v areáli spoločnosti Tatramat – ohrievače vody, s.r.o. Poprad za účasti pána viceprimátora mesta Poprad Adriána Kromku, pani prednostky ObÚ Poprad Mariany Belujskej, nemeckého honorárneho konzula Prof. Dr. Juraja Banského, spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku, zástupcov nemeckej materskej spoločnosti Stiebel Eltron, obchodných partnerov a ďalších hostí.

–>–>