Nemetschek Scia uvádza na trh Scia Engineer 2013

V tejto najnovšej verzii programu Scia Engineer firma Nemetschek Scia pokračuje vo svojom odhodlaní integrovať do svojho softvéru na výpočty a posudky stavebných konštrukcií najnovšie dostupné technológie. 

Okrem noviniek zvyšujúcich produktivitu a spríjemňujúcich užívateľské rozhranie predstavuje Scia Engineer 2013 nový Engineering Report – nástroj na jednoduchú prípravu výstupných dokumentov, priekopnícku technológiu Open Design Checks – prostredie umožňujúce písať užívateľom svoje vlastné posudky a výpočty, ktoré môžu byť spúšťané ako samostatná aplikácia alebo v spojení so Scia Engineer a v neposlednom rade výrazne vylepšené možnosti seizmickej analýzy.

Engineering Report

Scia Engineer 2013 ponúka inovatívny Engineering Report, v ktorej môžu statici ľahko vytvárať profesionálne dokumenty zodpovedajúce ich zvyklostiam či štandardom. Medzi hlavné črty patrí:

 • Plná podpora využitia viacerých jadier procesorov pre zvýšenie rýchlosti a lepšie využitie pamäte.
 • Podpora kopírovania dát z iných aplikácií do Engineering Reportu cez schránku Windows.
 • Jednoduché publikovanie a zdieľanie reportov vo forme 3D PDF, MS Office dokumentov alebo prostredníctvom webových formátov.
 • Užívateľské prostredie založené na kartách (ribbon).
 • Všetky dokumenty súvisiace s projektom (dáta projektu, vypočítané výsledky, obrázky modelu, externé obrázky a správy atď.) sú centralizované do jediného súboru a sú tak ľahko udržiavané.

Open Design Checks a Scia Design Forms
Scia Engineer 2013 predstavuje tiež novú technológiu Open Design Checks. Nová samostatná aplikácia Scia Design Forms umožňuje statikom vytvárať ľahko svoje vlastné výpočty a posudky.  Posudky vytvorené v Scia Design Forms môžu byť využívané ako samostatné alebo je možné ich prepojiť so Scia Engineer. Pri prepojení so Scia Engineer sú výsledky vypočítané v Scia Design Forms zobrazované v prostredí posudkov programu Scia Engineer a možno tak využívať všetky výhody grafického užívateľského prostredia.

Novinky pre seizmické výpočty budov
Scia Engineer 2013 prináša vo svojom riešiči metódu vylepšeného redukovaného systému (Improved Reduced System – IRS).Touto metódou možno výsledky získať až 10x rýchlejšie než
s predchádzajúcimi postupmi. Tiež výstup výsledkov seizmickej analýzy bol rozšírený a zjednodušený. Všetky príslušné výsledky pre seizmické výpočty sa ľahko zobrazujú – od výsledníc šmykových síl až po celkové podrobné výsledky pre každé podlažie.

Ďalšie dôležité vylepšenia

 • Rozšírené možnosti mostných kombinácií a posudkov podľa Eurokódov
 • Posudky železobetónových nosníkov a stĺpov podľa brazílskej normy NBR
 • Posudky pultových, sedlových a zakrivených drevených nosníkov podľa EN-1995
 • Výsledky po podlažiach pre statické a dynamické výpočty
 • Rozšírené možnosti výpočtu prierezových charakteristík pre krútenie a šmyk
 • Sprievodca pre tvorbu schém výstuže
 • Rozšírená podpora IFC, vrátane certifikácie pre IFC 2×3 CV 2.0.
 • Priame ukladanie projektov na virtuálne úložisko SciaDesk
 • Lepšia integrácia ECtools so Scia Engineer.

Viac na 2013.scia-engineer.com