Národná cena za dizajn 2018

Kolekcia čokolád NAŠA LYRA

Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo už 15. ročník súťaže Národná cena za dizajn. Ocenenie sa striedavo udeľuje za produktový a komunikačný dizajn. Práve rok 2018 patril komunikačnému dizajnu a prihlasovať sa do neho mohli práce, ktoré vznikli v priebehu rokov 2016 a 2017.

Do súťaže sa prihlásilo spolu 252 prác, ktoré následne v 2 kolách hodnotila medzinárodná porota v zostave Eva Kašáková (SK), Juraj Blaško (SK), Ayşegül İzer (Turecko), Kathrin Pokorny-Nagel (Rakúsko), Tomasz Bierkowski (Poľsko), Marek Pistora (ČR) a Sven Lindhorst-Emme (Nemecko). Do 2. kola postúpilo 160 prác, z ktorých 87 porota posunula na finálovú výstavu a zároveň vybrala víťazov v jednotlivých kategóriách.

Porota zároveň udelila špeciálnu Cenu poroty a navrhla Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu, ktorú udeľuje Ministerstvo kultúry SR. Nielen víťazné práce si verejnosť mohla od 9. októbra do 25. novembra pozrieť na výstave v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave. Všetky práce, ktoré postúpili na výstavu, sú zverejnené aj na sprievodnej webovej platforme www.ncd2018.tumblr.com.

Riaditeľka Slovenského centra dizajnu, Mária Rišková, zhodnotila priebeh tohto ročníka NCD: „Národná cena za dizajn sa za 25 rokov svojej existencie stala ideálnou príležitosťou predstaviť výber z najkvalitnejších diel, ktoré u nás vznikajú v oblasti dizajnu. Rozdelenie súťaže na produktový a komunikačný dizajn prinieslo intenzívnejšiu konfrontáciu jednotlivých výsledkov práce dizajnérov a možnosť sledovať trendy a vývoj na scéne jednotlivých druhov dizajnu. Tento ročník nám znovu potvrdzuje, že súťaž má významné miesto v našich aktivitách.“

Profesionálny dizajn

Prvé miesto v kategórii profesionálov získal Samuel Čarnoký za knihu Spis 44. Autorská kniha fotografky Leny Jakubčákovej vznikala počas takmer trojročného projektu (2007 – 2010), ktorý zachytáva život väzňov v košickom ústave na výkon väzby.

Väzba, obálka a typografia knihy evokujú zložku z väznice. Minimalistický dizajn a modré plátno použité na obálke sú odkazom na farbu väzenských uniforiem. Titulný list ukrýva zapečatený odkaz s úvahami odsúdených o slobode.

Profesionálny dizajn – 1. cena

Spis 44 – knižný dizajn
Autor: Samuel Čarnoký
Klient: Lena Jakubčáková

Porotu nadchla úprava knihy – väzba, layout, písmo, kvalita tlače aj finalizácia so zapojením samotných odsúdených. Fotografie sú samy osebe silným zážitkom, no celkový dojem je výrazne zosilnený grafickou úpravou publikácie. Cítiť dlhodobé úsilie, ktoré dizajnér aj autorka venovali knihe, vďaka čomu sa podarilo vyladiť aj tie najmenšie detaily.

Na druhom mieste sa umiestnil Matej Vojtuš za komunikačný dizajn pre knižný festival BRaK. Témou štvrtého ročníka bolo zrkadlenie a autorovi sa podarilo vytvoriť inkluzívnu, pútavú a kvalitne spracovanú identitu bez klišé.

Profesionálny dizajn – 2. cena

BRaK – Bratislavský knižný festival
Autor: Matej Vojtuš
Klient: BRaK

Pre festival vytvoril sériu variabilných ilustrovaných prvkov, ktoré boli voľne inšpirované abstraktnými grafickými motívmi z knihy Maurica Pillarda Verneuila Abstraktné art deco ornamenty z kaleidoskopu (1920). Súčasťou riešenia je dokonca aj autorské písmo, ktoré dodáva celej identite charakter. Kaleidoskop ako reklamný predmet bol milým bonusom.

Tretie miesto obsadil Michal Slovák s obalovým dizajnom pre edíciu ručne vyrobených čokolád NAŠA pre oceňovaného výrobcu čokolád, firmu LYRA. Tentoraz siahli po našich typických ingredienciách, ako mak, tekvicové semiačka či ľan. Čokoládová tabuľka je rozdelená na 8 častí, čo je referenciou na 8 slovenských krajov, každá časť má iný tvar a krátky sprievodný text v príznačnom nárečí.

Profesionálny dizajn – 3. cena

Kolekcia čokolád NAŠA LYRA
Autor: Michal Slovák
Klient: Lyra Chocolate, s. r. o.

Kraftový papier a nálepky podčiarkujú ručnú výrobu celého produktu. Spracovanie obalového dizajnu čokolády je vynikajúca ukážka toho, ako dokáže dizajn rozpovedať príbeh, ktorý je za vznikom produktu a kvalitatívne tak zvýšiť jeho hodnotu.

Dizajn s pridanou hodnotou

Projekt Čierne diery mapuje technické pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska. Za grafickým návrhom zemepisných príručiek, grafík a máp stojí grafický dizajnér Ondrej Gavalda. Porotu oslovil skvelým grafickým stvárnením ilustrácií priemyselných pamiatok a výraznou sviežou farebnosťou, ktoré sa stali identitou projektu.

Dizajn s pridanou hodnotou

Čierne diery: Technické pamiatky na Slovensku
Autor: Ondrej Gavalda
Klient: Čierne diery

Mapy uvádzajú presnú polohu zhruba 40 objektov, najzaujímavejšie sú prezentované aj ako ilustrácia so sprievodným textom. Zatiaľ vznikli edície pre Bratislavu, Trnavu a Banskú Bystricu a Žilinu. Fungujú aj samostatne ako predajné riso-tlače, ktorých kúpou fanúšikovia môžu podporiť Čierne diery. Myšlienka industriálnych máp sa dá ľahko šíriť nielen na ďalšie regióny, ale aj na ďalšie štáty.

Študentský dizajn

Tereza Maco pod vedením Mgr. art. Pavla Bálika, ArtD., získala ocenenie za vizuálnu identitu k výstave diplomových prác študentov ateliéru Typolab na VŠVU v Bratislave. Identita je postavená na „športovom“ zápale, študenti sú prezentovaní ako vrcholoví športovci, ktorí sa svojím úsilím snažia dostať do cieľa.

študentský dizajn

Štart je Cieľ – vizuálna identita
Autor: Tereza Maco
Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie
Pedagóg: doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.

Označiť prácu za sviežu a dynamickú býva zvyčajne klišé, no v tomto prípade je to snáď najvýstižnejšia charakteristika. Od výberu typografie a farebnosti až po nášivky, šály a ponožky ako propagačný materiál a lepiacu pásku ako orientačný systém je na vysokej vizuálnej a koncepčnej úrovni.

Cena poroty

Cenu poroty si odniesol Andrej Barčák z VŠVU. Projekt Redizajn má za úlohu sprehľadniť význam a používanie tohto pojmu, ktorý sa v praxi často používa na označenie rôznych vecí. Autor preto navrhuje 7 základných spôsobov redizajnu, a to: Refresh, Revízia, Reštart, Retuš, Revival, Receive a Hack. Každá z týchto kategórií obsahuje jej presnú definíciu a má jasne stanovené pravidlá. Ukážka grafického „Gesamtkunstwerku”.

Cena poroty

Redizajn
Autor: Andrej Barčák
Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie
Pedagóg: doc. Mgr. art. Pavol Bálik

Autor pútavo spracoval teoretickú časť témy, ktorú previedol do dokonalosti rozpracovaním v každej zo siedmich navrhovaných metód redizajnu. Hlavným výstupom je publikácia, evolúcia knihy, na ktorej je ukázaný každý z možných prístupov.

Cena za kultúrny prínos v oblasti ­dizajnu

Vladislav Rostoka je jedným z kľúčových grafických dizajnérov 20. storočia na Slovensku a jeho dielo patrí k základným hodnotám nášho grafického dizajnu. Svojou originálnou prácou posunul vývoj v oblasti grafického dizajnu na Slovensku, zasiahol do všetkých jeho disciplín, no dominantná je jeho práca v oblasti tvorby knihy.

Realizoval knižné edície Nová próza a Malá edícia svetových autorov vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, edície Labyrint a Rovesník vo vydavateľstve Smena, Čítanie študujúcej mládeže a Svetová tvorba vo vydavateľstve Tatran, edíciu Priatelia v Mladých letách.

Počas svojej kariéry vytvoril vyše 400 plagátov, 250 logotypov a 1 000 kníh a katalógov. Za svoju prácu získal viac ako 80 ocenení, zúčastnil sa na vyše 600 skupinových výstavách a pripravil 43 samostatných výstav pod spoločným názvom Typografi(k)a. V roku 2007 si založil svoje vlastné grafické štúdio Rostoka Graphic atelier a dodnes tvorí v Bratislave.

REDAKČNÁ ÚPRAVA: KAROLÍNA BARÉNYI
FOTO: SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU, ADAM ŠAKOVÝ

Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2018.

Komentáre