Fórum inžinierov a technikov Slovenska – FITS 2019

Dňa 19. marca 2019 sa v DOPRASTAV-e na Košickej ulici č. 52 v Bratislave uskutoční v poradí 13. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska – FITS 2019.

Podujatie organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Centrom vedecko – technických informácií SR. Ústredná téma podujatia – Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska.

Podujatie ponúka 5 vystúpení v dvoch prednáškových blokoch. Účastníci konferencie majú možnosť vzhliadnuť si nasledovné vystúpenia:
– Priemyselné práva – dobré treba chrániť! (Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva SR), – Duševné vlastníctvo a transfer technológií (Anton Bittner, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností),
– Pomoc Kancelárie spolupráce s praxou pri ochrane a komercializácii duševného vlastníctva na STU v Bratislave (Lucia Rybanská, Kancelária spolupráce s praxou STU v Bratislave),
– Skúsenosti s patentovou ochranou (Ľubomír Šooš, laureát ocenenia Inovátor roka SR, STU v Bratislave)
– Prepájanie výskumu s praxou – služby Centra transferu technológií CVTI SR
(Jaroslav Noskovič, Centrum vedecko-technických informácií SR).

V rámci slávnostnej časti programu konferencie budú členom ZSVTS, za ich aktívnu prácu v oblasti vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 25. výročiu vzniku ZSVTS.

Pozvánka, program a organizačné pokyny

Komentáre