Slovenskí študenti excelovali v súťaži Active House Award

Active House Award 2018

Spoločnosť VELUX vyhlásila víťaza medzinárodnej súťaže študentov Active House Award 2018. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 78 študentov z piatich vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky, ktorí predstavili svoje návrhy na tému Future living. Najviac ocenení si odniesli Slováci.

Študenti architektúry vo svojich návrhoch v rámci súťaže Active House Award 2018 predstavili nový pohľad na architektúru budúcnosti. Úlohou bolo navrhnúť koncept stavby určenej na bývanie, ktorá prináša inovatívne riešenie tejto problematiky a funguje v súlade s princípmi aktívneho domu.

Predložené návrhy hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení Zuzana Morávková (časopis ERA 21), Ján Stempel (Stempel & Tesař architekti, pedagóg FA ČVUT) a Klára Bukolská (VELUX). Porota hodnotila nielen kvalitu architektonického a urbanistického riešenia, ale aj prácu študentov s denným svetlom, prísunom čerstvého vzduchu, hospodárením s energiami a celkový dosah na životné prostredie.

Dohromady bolo ocenených päť prác – tri návrhy sa umiestnili na treťom mieste, jeden na druhom a jedna práca získala odmenu odbornej poroty.

„Súťaž Active House Award dáva každoročne študentom vysokých škôl príležitosť zamyslieť sa nad návrhom stavieb rôzneho zamerania. Tento ročník potvrdil, že bývanie je jednou z najťažších disciplín v architektúre. Skĺbiť novú víziu, nový architektonický princíp s predstavou človeka o pohodlí, výhľade, súkromí a s ekonomickou rozvahou nie je ľahká úloha. Videli sme množstvo zaujímavých myšlienok, ako by mohol vyzerá rozvoj bývania – bez urbanistického, environmentálneho alebo kultúrneho zaťaženia,“ uviedla Klára Bukolská, hlavná architektka VELUX.

Najviac cien si odniesli študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na treťom mieste sa umiestnili Lucia Blahová a Andrej Vojtko, druhé miesto získala Lucia Hrdlovičová. Na Slovensko putovala tiež odmena poroty, ktorú získal Martin Horvát spolu s Matúšom Hornyákom z Technickej univerzity v Košiciach. Z českých vysokoškolákov bol najúspešnejší Pavel Juříček z Fakulty architektúry Vysokého učení technického v Brne, ktorý si odniesol cenu za tretie miesto. Medzi súťažiacimi boli celkovo rozdelené odmeny vo výške 3800 €.

Hodnotenie odbornej poroty Active House Award 2018

2. miesto – Lucia Hrdlovičová (SR)
Projekt pracuje s tradičnou formou a dispozičným riešením vidieckych domov. Koncept je použiteľný tak na zahustenie existujúcej zástavby, ako aj na doplnenie úplne novou štruktúrou. Prirodzeným spôsobom pracuje so základnými princípmi prirodzeného osvetlenia a vetrania. Dispozície sú funkčné. Projekt neprináša žiadne zásadne nové myšlienky, ale pracuje s existujúcimi osvedčenými princípmi.

2. miesto – Lucia Hrdlovičová

3. miesto – Lucia Blahová (SR)
Projekt sa zaoberá nesmrteľnou témou sídliska, jeho zahustením a poľudštením. Využitie kontajnerov v nejakom modulárnom systéme zodpovedá logike sídliska, dispozičné riešenie je problematické vo vzťahu k prepojeniu jednotlivých podlaží schodiskom.

3. miesto – Lucie Blahová

3. miesto – Andrej Vojtko (SR)
Porota ocenila komplexnosť riešenia problematiky, avšak výsledné riešenie je zbytočne komplikované a nákladné, pretože pomer plôch určených na bývanie je vzhľadom na celkový presklený priestor neadekvátny a neprináša vytúžený komfort.

3. miesto – Andrej Vojtko

3. miesto – Pavel Juříček (ČR)
Myšlienka „co-housingu“ v radovej zástavbe predstavuje jeden z možných variantov budúcej formy bývania. Navrhnuté riešenie vychádza z tradičných foriem, ktoré sú možno až príliš formálne. Otvorené schodisko v átriu sa javí ako problematické.

3. miesto – Pavel Juříček

Odmena poroty – Martin Horvát, Matúš Hornyák
Porota ocenila zamyslenie sa nad princípom prenosu denného svetla do vnútorných dispozícií akejkoľvek stavby. Autor sa zamýšľa nad dostupnosťou/nedostupnosťou denného svetla v rámci existujúcich štruktúr.

Odmena poroty – Martin Horvát Matúš Hornyák

Zdroj: VELUX

Komentáre