Späť na článok Architektonické súťaže návrhov 4 / 6

Graf 1 Vývoj počtu súťaží návrhov overených Slovenskou komorou architektov medzi rokmi 2007 až 2017 v porovnaní s vývojom počtu súťaží návrhov overených Českou komorou architektov v ČR medzi rokmi 2007 až 2017.