Ako sa rozhadzujú eurofondy na vedu a výskum

image 93647 25 v1

Dávať spoločné peniaze na výskum, ktorý nie je výskumom, nazvať kúpu betonárok, ohýbačiek a strihačiek, teda bežnej technológie stavebných firiem, za inováciu a zaradiť ho do programu ministerstva školstva, ktorý má slúžiť skutočnému výskumu a inováciám, je silná káva.

Mnohí z nás, ktorí sa štvrťstoročie snažíme na Slovensku podnikať napriek permanentným nekompetentným a nesystémovým zásahom štátnych orgánov do podnikateľského prostredia, sme zase dostali  neférový úder pod pás. Stačí preštudovať podrobnosti o eurofondami podporených projektoch na webovej stránke www.itms2014.sk/projekty-v-realizacii#_i=1:4-4&_s=1&_o=true , aby sme konštatovali, že sa opäť  jedná o frašku.

Mnohé projekty doslova búrajú prirodzenú hospodársku súťaž. Jedným z takýchto projektov podľa nás je aj projekt spoločnosti Prefa invest a.s., ktorá pôsobí na slovenskom trhu pár rokov a je priamym pokračovateľom bývalej Prefy Sučany. Na slovenskom trhu ale nie je sama a podobný sortiment, ako má Prefa, má najmenej pol tucta iných spoločnosti.

Pre lepšiu ilustráciu uvádzam skrátený zoznam najvýznamnejších tzv. „inovatívnych“ technologických zariadení, na ktoré Prefa invest a.s. mieni na svoj „inovatívny“ program zakúpiť a na ktorý dostala nenávratný finančný príspevok:

– Výroba a rozvoz betónových zmesí: Technologická časť miešacích jadier v cene 320 000 eur / pozn. autora blogu: Porovnateľná betonárka dvojhriadelova betonárka BHS 2DKXS 160 000 + riadiaci systém 67 000 = 227 000 eur/

– Formovací stôl 12,5/4,2m. Základ technologického zariadenia. Výklopný formovací stôl vyrobený z ocele, pracovné rozmery dĺžka/šírka- 12,5/4,2m, pracovná výška min. 0,7 max. 0,8m v cene 264 523 eur / pozn. autora blogu: Porovnateľné zariadenie je možné zabezpečiť v cene 46 290 eur /

– Technologické zariadenie pre šachtový a rúrový program v cene 449 500 eur. Technologické zariadenie riadené počítačom pre výrobu prvkov šachtového a rúrového programu metódou vibrácie betónu, centrálny ovládací pult, pásový podávač betónu, výrobná kapacita betónové a železobetónové rúry

– Technologické zaradenie pre armokoše pre rúrový program v cene 210 350 eur. Automatický počítačom riadený stroj na výrobu armokošov pre hrdlové železobetónové rúry

– Strihacia linka. Základ stroja v cene 243 140 eur. Automatická počítačom riadená strihacia linka pre strihanie oceľovej tyče vo vstupnej dĺžke maximálne 16 m pre prierezy od 0 10mm do 32 mm / pozn. autora blogu: Porovnateľná linka Fy. SCHNELL 140 000 eur.

Ako je z prehľadu plánovaných nákupov strojov a zariadení na prvý pohľad vidieť, nejde o výskum a nejde ani o inováciu. Ide jednoznačne o nákup novej na viac značne predraženej technológie bez zmeny výrobného programu. Prefa invest a.s. je výrobcom betónových kanalizačných rúr a kupuje si novú betonárku a linku na výrobu kanalizačných rúr, pretože tú súčasnú má už zastaralú. Je výrobcom prefabrikovaných železobetónových konštrukcií a kupuje si také isté zariadenia, ako používa dnes, iba nové. Samozrejme môžeme polemizovať o štatúte inovatívnosti.

V zmysle príslušnej schémy štátnej pomoci v časti C – Účel pomoci – sa uvádza, že: „Projekty musia smerovať k inovácii produktu a/alebo procesu a metódy a musia prinášať nové, alebo významne vylepšené riešenia, pričom zámerom je podporovať projekty prispievajúce k plneniu cieľov Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR“. Môže sa niekto kvalifikovaný stotožniť s tým, že betonárka, ohýbačka ocele alebo strmienkovačka a formičky spĺňajú uvedené kritérium?

Žiadateľ vo svojom zdôvodnení uvádza, že „Inovatívny výrobný proces umožní vyrábať špeciálne betónové zmesi, medzi inými aj inovatívny samozhutniteľný betón, ktorý aktuálne v okolí Turca nedokáže vyrobiť žiadny konkurent. Táto inovatívna betónová zmes umožní výrobu tvarovo zložitých produktov, ktoré na trh neponúka žiadna z konkurenčných spoločností…“

Toto zdôvodnenie je zavádzajúce. Špeciálne betónové zmesi a aj „inovatívny“ samozhutniteľný betón“ dnes vyrába kde kto. Prefa invest a.s. ako pokračovateľka Prefa Sučany nie je personálne vybavený na výskum. To čo prezentuje ako projekt zameraný na vývoj a výskum nie je nič iné ako náhrada zastaralého technologického zariadenia.

Prefa invest a.s. neuvádza, čo má byť výsledkom jej výskumnej a inovatívnej činnosti. Tvrdenia o výrobe špeciálnej betónovej zmesi určenej na výrobu zložitých produktov vyznievajú smiešne. Nepopisuje, aký zložitý výrobok chce vyrábať, ani to, či je dnes na trhu potreba na takéto výrobky. Dávať spoločné peniaze na výskum, ktorý nie je výskumom, nazvať kúpu betonárok, ohýbačiek a strihačiek, teda bežnej technológie stavebných firiem, za inováciu a zaradiť ho do programu ministerstva školstva, ktorý má slúžiť skutočnému výskumu a inováciám, je silná káva.

Mimochodom, keby to aj bola pravda, že sa jedná o nákup zariadení schopných produkovať inovatívny výrobok, nie je dôvod aby ministerstvo (ktorékoľvek, nie to ešte Ministerstvo školstva, ktorého úlohou by malo byť všetko iné len nie rozdávanie spoločných peňazí súkromným eseročkám) dávalo jednému hospodárskemu subjektu peniaze na nákup technológie, ktorá mu umožní získať technologický náskok pred konkurenciou!!!

Celý zoznam nákupu technologických zariadení Prefa invest a.s. vrátane zmluvy je možné si prečítať na webovej stránke: https://www.itms2014.sk/schvalene-zonfp/schvalena-zonfp?id=f0781378-59c3-454e-9e53-dd41813b2954

Ing. arch. Pavol Kollár

Ilustračné foto: isifa/Shutterstock