Návrh novej zástavby pre východoslovenský onkologický ústav v Košiciach

Návrh novej zástavby pre Výchoslovenský onkologický ústav v Košiciach

Zdroj: www.vou.sk