3Vizualizácia zástavby pre Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach Zdroj: www.vou.sk