Súčasný stav. Podpery v jednej z miestnosti podpierajus strechu