Plaváreň na Pasienkoch, šatne po rekonštrukcii Zdroj: Magistrát hlavného mesta