Partner sekcie:
  • Reality a development 2019

Poznáme nominácie na ASB GALA 2018

image 98098 25 v1

Začiatkom roka 2018 sa na pracovnom stretnutí zišla nominačná komisia ASB GALA 2018. Iniciátor stretnutia, vydavateľstvo JAGA, do komisie pozýva renomované osobnosti z oblasti slovenského stavebníctva a architektúry.

Sú to zástupcovia z redakčnej rady časopisu ASB, vedúci predstavitelia stavovských združení či komôr a ďalší odborníci z praxe. Jedného zástupcu majú v komisii tiež organizátori podujatia ASB GALA 2018, ktoré vydavateľstvo JAGA pripravuje v spolupráci s týždenníkom TREND. Po intenzívnej debate o možných kandidátoch v každej kategórii členovia komisie pristúpili k tajnému hlasovaniu.

V súlade so štatútom podujatia ASB GALA 2018 sú v jednotlivých kategóriách nominovaní:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2018

Ing. arch. Juraj Benetin
Dipl.-Ing. Peter Gero
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
Ing. arch. Štefan Polakovič
Ing. arch. Juraj Šujan

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - Juraj_Benetin_02

Ing. arch. Juraj Benetin (1980) – vyštudoval Fakultu architektúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Ako čerstvý absolvent založil v roku 2004 spolu s Matejom Grébertom architektonický ateliér Compass, ktorému sa venuje dodnes. Stojí za veľkými polyfunkčnými projektmi, ktoré menia tvár súčasnej Bratislavy. Medzi najväčšie patrí rezidenčný projekt Slnečnice, ktorému sa venuje bezmála 11 rokov a získal rad architektonických ocenení. Podieľa sa na premene územia bývalej Cvernovky, dnes nazývanej Zwirn, a na nábreží Dunaja spoluvytvára unikátne Nové Lido. Popritom sa venuje hudbe, je lídrom skupiny Korben Dallas, ktorá má na svojom konte päť vydaných albumov. Je ženatý, má dvoch synov a žije v Bratislave.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - Gero_alt_CB

Dipl.-Ing. Peter Gero (1944) – vedúci stavebný riaditeľ D. Slobodného a hanzového mesta Hamburg. Žije striedavo v Hamburgu a v Bratislave. Je členom dozornej rady v podniku nájomnej bytovej výstavby v Hamburgu. Spolupracuje s vedením mesta Praha a IPR (Inštitút pražského rozvoja). Člen Rady architektov v Liberci. Konzultuje urbanistické a architektonické ateliéry, napr. BB + GG a BLAU z Barcelony, zasadá v odborných porotách mnohých medzinárodných súťaží. Je odborným garantom projektu Trenčín si Ty, odborným garantom koncepčných riešení a procesov tvorby v Hlohovci, Malackách a členom rady poradcov Dunajského fondu Stredoeurópskej nadácie.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - _J6A7449xyzLprt-mai-kopie-kopie

Ing. arch. Gabriel Koczkáš (1961) – fakultu architektúry ukončil v roku 1985, ako urbanista a autorizovaný architekt pôsobil v najprv v Hydroconsulte, po revolúcii bol zakladateľom úspešného architektonického ateliéru APROX, neskôr APROX Invest. Jeho činnosť bola okrem projektov smerovaná i do developerskej oblasti hlavne pri bytovej výstavbe, ako je napríklad polyfunkčný objekt na Dunajskej ulici v Bratislave, pred ktorým je Satinského socha s uchom na fasáde. Hoci bol autorizovaný architekt, na základe konkurzu sa stal generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti DOPRAVOPROJEKT a.s. Počas svojho 14-ročného pôsobenia v tejto funkcii pretvoril túto spoločnosť na modernú projektovú a konzultačnú organizáciu s vysokým kreditom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zaslúžil sa okrem iného o možnosť výstavby diaľničnej a ostatnej cestnej a železničnej siete u nás. Pod jeho vedením bolo veľké množstvo projektov zrealizovaných aj ocenených na rôznych významných zahraničných a domácich súťažiach.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - _CIN4261_L

Ing. arch. Štefan Polakovič (1963) – je architekt, urbanista a spoluzakladateľ ateliéru GutGut. Vo svojej tvorbe sa snaží ponúkať názory presahujúce tradičné riešenia, ale zároveň reagovať na lokálny kontext, históriu a spoločenský dosah. Realizácia bytového domu na Dunajskej ulici v Bratislave, rekonštrukcia panelového domu v Rimavskej Sobote alebo rekonštrukcia areálu Mlynica získali viaceré priaznivé ohlasy u odbornej aj laickej verejnosti. Je držiteľom ceny Europan 5, ceny ARCH, Ceny Dušana Jurkoviča a je štvornásobným laureátom ceny CE-ZA-AR. Architekt v súčasnosti pôsobí aj na Fakulte architektúry STU v Bratislave, kde vedie Ústav architektúry občianskych budov. Rád sa venuje aktivitám podporujúcim presahy architektúry do verejného života. V roku 2010 sa stal spoluzakladateľom festivalu DAAD v Bratislave, pričom sa každoročne podieľa na jeho príprave. Pravidelne sa zúčastňuje architektonických diskusií, prednášok a konferencií na Slovensku aj v zahraničí.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - Sujan-Juraj

Ing. arch. Juraj Šujan (1964) – architekt. V rokoch 1989 až 2004 autorsky spolupracoval s Petrom Moravčíkom, od roku 1997 s Karolom Stasselom. K jeho najvýznamnejším realizáciám patria súbory Karloveské rameno I a II, ROZADOL, administratívna budova Westend Square; v súčasnosti sa dokončuje obytný súbor Malé Krasňany, administratívna budova Westend Plazza (všetko v Bratislave). Je dvojnásobným laureátom CE.ZA.AR, Ceny ARCH a ďalších. V rokoch 2007-2013 bol predsedom Slovenskej komory architektov. V súčasnosti je členom predstavenstva SKA, kde má na starosti legislatívu. Podpredseda Výboru pre umenie Rady vlády SR pre kultúru, predseda Správnej rady VŠVU, člen Správnej rady STU, odbornej komisie pre tvorbu mesta pri Úrade hlavného architekta mesta Bratislavy. Externe pôsobí na Fakulte architektúry STU.

ASB Stavebná firma roka 2018

GOLDBECK, s. r. o.
INGSTEEL, spol. s r. o.
Skanska SK a.s.
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
STRABAG, s. r. o.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - Goldbeck_logo

GOLDBECK, s. r. o. – spoločnosť s 50-ročnou tradíciou, pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2004. Základy podnikania spoločnosti sú postavené na vlastných navrhnutých a vyvinutých stavebných systémoch, ktoré v prevažnej miere aj vyrába vo svojich výrobných závodoch. Vďaka tomu je schopná projekty zrealizovať odborne, rýchlo a hospodárne, takpovediac na kľúč. V rámci Európy má niekoľko desiatok pobočiek a 9 výrobných závodov. Na Slovensku sú jej aktivity zamerané v oblastiach zahŕňajúcich halové objekty, parkovacie domy a kancelárske budovy, pričom má za sebou úspešne zrealizovaných viac ako 130 projektov s celkovou plochou presahujúcou 1,3 mil. m2. Podnikanie spoločnosti Goldbeck je založené na etických základoch trvalej udržateľnosti, rodinnom princípe, slušnosti a so zodpovednosťou voči svojim zamestnancom, obchodným partnerom, spoločnosti a životnému prostrediu.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - logo-Ingsteel-svrz

INGSTEEL, spol. s r. o. – spoločnosť s viac ako 25-ročnými skúsenosťami ponúka komplexné služby, od prípravy investičných zámerov cez vlastné projektové riešenia až po realizáciu stavieb na kľúč. Zrealizované stavby sú pravidelne oceňované v súťaži Stavba roka. V poslednom období to bola vyhliadková veža Bolt Tower Vítkovice (Stavba roka 2015 v ČR) a Panorama City (Stavba roka 2016 v SR). Spoločnosť INGSTEEL v minulom roku odovzdala do užívania výrobnú halu Porsche v bratislavskom Volkswagene, výrobnú halu INA-Schaeffler v Kysuckom Novom Meste, rozšírenie závodu Bonfiglioli v Považskej Bystrici, ako aj novú halu pre Continental v Púchove. Medzi nosné stavby tiež patril oceľový skelet haly Paintshop pre Jaguar Land Rover a opláštenia budov Nový Stein, Westend Crossing, Blumental Office a Einsteinova Business Center. Tržby v roku 2017 dosiahli 62,8 mil. €.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - logo-Skanska

Skanska SK a.s. – Stavebnú činnosť realizuje na základe presadzovania silných hodnôt a je považovaná za lídra etiky a transparentného podnikania. Súčasťou firemnej kultúry je silné zameranie na bezpečnosť práce a udržateľné riešenia počas výstavby. Je priekopníkom v moderných technológiách – digitalizácia, 3D systémy a stavebný modeling. S komunitami spolupracuje prostredníctvom dobrovoľníckeho programu zamestnancov Podaj ruku. V roku 2017 okrem iného úspešne dokončila diaľničný privádzač Nitra – Mlynárce, výrobnú halu Slovaktual, obytný dom Muchovo námestie v Bratislave, rekonštrukciu a dostavbu kúpeľov Turčianske Teplice a bez nároku na finančné plnenie zrekonštruovala detský onkologický stacionár DFNsP Bratislava. Realizuje výstavbu diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce, polyfunkčný objekt Premiere v Bratislave, najmodernejšie protónové centrum Lund vo Švédsku.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - STRABAG_Teams-work_rgb

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. – stavebná spoločnosť s viac ako 50-ročnou tradíciou v stavebnej výrobe na Slovensku, od roku 2004 je súčasťou európskeho stavebného koncernu STRABAG. Svojou činnosťou sa zameriava najmä na dodávku a realizáciu stavieb na kľúč, realizáciu inžinierskych stavieb,výrobu a montáž prefabrikovaných konštrukcií, ktoré sú účelne dopĺňané monolitickými alebo oceľovými konštrukciami, a na realizáciu rekonštrukcií historických a pamiatkovo chránených stavieb. Realizuje optimálne riešenia a poskytuje komplexné služby charakteristické pre túto oblasť. Veľký úspech zaznamenala spoločnosť v roku 2015, keď dosiahla najvyšší obrat vo svojej histórii. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 700 vlastných kmeňových zamestnancov a zároveň poskytuje prácu pre ďalších 3 500 pracovníkov v subdodávateľských podnikoch.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - STRABAG_Teams-work_rgb

STRABAG, s. r. o. – dcérska spoločnosť nadnárodného koncernu STRABAG už roky patrí medzi lídrov na slovenskom stavebnom trhu. Pôsobí v oblasti dopravného a železničného staviteľstva a je aj výrobcom a dodávateľom asfaltových a betónových zmesí. V súčasnosti realizuje výstavbu diaľničných úsekov D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Pre novovznikajúci závod Jaguar Land Rover buduje Terminál intermodálnej dopravy Lužianky a cestnú infraštruktúru. Ako spoluzhotoviteľ projektu D1 Fričovce – Svinia získala vlani Cenu verejnosti v súťaži Stavba roka. Tento rok sa bude o tento titul uchádzať so stavbou D3 Svrčinovec – Skalité. Tímová práca skúsených odborníkov umožňuje prinášať nové technické riešenia a spolu s modernými technológiami poskytuje zákazníkom vysokú kvalitu za výhodnú cenu.

ASB Developer roka 2018

CORWIN a. s.
CRESCO GROUP a. s.
HB REAVIS SLOVAKIA, a. s.
J&T REAL ESTATE, a. s.
LUCRON group, a. s.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - corwin_Logo_Vertikal_2017_01

CORWIN a. s. – pôsobí na Slovensku od roku 2010 a od svojho začiatku sa radí medzi progresívne developerské spoločnosti. Jej poslaním je pozitívne a citlivo rozvíjať mestský urbanizmus so zreteľom na ľudí a na zachovanie kontinuity. Tieto hodnoty sa prejavujú na kvalite architektúry, prvotriednom vyhotovení stavieb a vytváraní kvalitného verejného priestoru. Spoločnosť sleduje najnovšie trendy v stavebníctve a kladie dôraz na najmodernejšie technológie so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Dôkazom sú úspešné projekty ako rezidenčný a kancelársky projekt Blumental v bratislavskom Starom Meste, petržalský projekt Einpark, ponúkajúci výhľad na panorámu starej Bratislavy, rodinné bývanie Dúbravy, viladomy Záhrady Devín a Rinzle.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - Cresco

CRESCO GROUP a. s. – vznikla v roku 1992. Od tohto roku realizovala mnoho úspešných developerských projektov a postupne sa stala najväčším rezidenčným developerom na Slovensku. Hlavný projekt CRESCO GROUP, Slnečnice, je najväčším rezidenčným projektom na Slovensku, v ktorom postupne nájde domov až 10-tisíc obyvateľov. V oblasti výstavby administratívnych priestorov priniesla CRESCO GROUP projekt UNIQ Staromestská, ktorý do bratislavského Starého Mesta priniesol moderné kancelárie svetového štandardu, ktoré spájajú výnimočnú architektúru a moderné zelené technológie. Ďalšími kľúčovými projektami CRESCO GROUP boli napríklad III Veže – prvé moderné rezidenčné výškové budovy na Slovensku. CRESCO GROUP rozširuje svoje aktivity aj do Českej republiky, kde má už niekoľko aktívnych projektov.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - HB_REAVIS

HB REAVIS SLOVAKIA, a. s. – medzinárodná developerská spoločnosť pôsobí na Slovensku 25 rokov. Úspešne podniká aj vo Veľkej Británii, Poľsku, Česku, v Maďarsku a zároveň identifikuje nové príležitosti na nemeckom trhu. Na všetkých trhoch využíva integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, správu majetku a investičný manažment. V spolupráci so svetovými architektmi má aktuálne vo výstavbe 11 projektov s prenajímateľnou plochou 420-tisíc m2. V Bratislave, na území biznis štvrte Nové Nivy, realizuje mestotvorné projekty ako komplex Twin City alebo Stanica Nivy – unikátny projekt autobusovej stanice, nákupného centra, zelenej strechy na voľnočasové aktivity a najvyššej kancelárskej budovy na Slovensku – Nivy Tower.

J&T REAL ESTATE, a. s. – pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996 a patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku a tiež medzi popredných developerov v strednej Európe. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty. Medzi dôležité skúsenosti patria tiež zákazky v oblasti rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby lyžiarskych areálov. K najvýznamnejším projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama City, mestská štvrť Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Klingerka, Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Panorama Business, nákupné centrum EPERIA Shopping Mall v Prešove či pripravovaná extenzia komplexu Eurovea.

Poznáme nominácie na asb gala 2018 foto - LUCRON_Group_Logo-1

LUCRON GROUP, a. s. – sa na Slovensku od roku 2005 podpísal už pod viacero rezidenčných a komerčných nehnuteľností (Rezidencia Jaskov Rad, Arboria Park, Eden Park, Malé Krasňany, Urban Residence). Vďaka silnému finančnému zázemiu, dôrazu na kvalitných dodávateľov a profesionálnemu tímu je LUCRON spoľahlivým a stabilným developerom. Firma patrí pod luxemburský Ikodomos Holding a The Genii Group, vďaka čomu využíva rozsiahle zahraničné know-how a na lokálny trh prináša aktívny, zodpovedný prístup nielen ku klientom, ale aj k okoliu svojich developerských projektov a dotknutým komunitám. Cieľom LUCRON Group na Slovensku je prinášať kvalitnú výstavbu európskej úrovne, napĺňajúcu predstavy o modernom, funkčnom a účelnom bývaní. Okrem výstavby kvalitných budov je prioritou aj vytváranie atraktívnych verejných priestorov na kvalitný život.

Komentáre