Nominácie ASB GALA 2017 sú už známe!

image 88217 25 v1

Začiatkom roka 2017 sa na pracovnom stretnutí zišla nominačná komisia ASB GALA 2017. Iniciátor stretnutia, vydavateľstvo JAGA, do komisie pozýva renomované osobnosti z oblasti slovenského stavebníctva a architektúry.

Sú to zástupcovia z redakčnej rady časopisu ASB, vedúci predstavitelia stavovských združení či komôr a ďalší odborníci z praxe. Jedného zástupcu majú v komisii tiež organizátori podujatia ASB GALA 2017, ktoré vydavateľstvo JAGA pripravuje v spolupráci s týždenníkom TREND. Po intenzívnej debate o možných kandidátoch v každej kategórii členovia komisie pristúpili k tajnému hlasovaniu.

V súlade so štatútom podujatia ASB GALA 2017 sú v jednotlivých kategóriách nominovaní:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva

Mgr. Magdaléna Dobišová
Mgr. arch. Igor Marko
Ing. arch. Imrich Pleidel
Ing. Slavomír Podmanický
Ing. Peter Strýček

Mgr. Magdaléna Dobišová (1969) – predsedníčka Etickej komisie Skanska ČR a SR, popularizátorka témy transparentného podnikania, diverzného a inkluzívneho pracovného prostredia. Od roku 2006 prešla v spoločnosti Skanska viacerými pozíciami, bola členkou tímov, ktoré pripravovali a realizovali v roku 2010 veľké organizačné zmeny a transformáciu spoločnosti. Od roku 2012 až do apríla 2017 pôsobila  ako generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva akciovej spoločnosti Skanska na Slovensku. Od 1.4.2017 zastáva pozíciu Chief Officer Ethics, D&I v rámci stredoeurópskeho regiónu Skanska, ako i pozíciu  podpredsedu predstavenstva Skanska SK a.s. Je členkou Priemyselnej rady Stavebnej fakulty STU Bratislava, aktívne pôsobí v Business Leaders Fóre, ktorého predsedníčkou bola dva roky a ktorého členom je Skanska ako jediná stavebná spoločnosť. Je členkou dozornej rady Nadácie pre Otvorenú spoločnosť. Prináša do stavebníctva úplne nový pohľad a manažérsky štýl a je presvedčená, že konkurencieschopnosť Slovenska môžeme zvýšiť jedine profesionalitou a spoločensky zodpovedným prístupom. I v stavebníctve.

Igor Marko, MA Arch ARB (1970) – pôvodom slovenský architekt a urbanista pôsobiaci v Londýne, kde vedie ateliér miestotvorby a mestotvorby Marko & Placemakers. Dlhodobo sa venuje rozvoju miest, presahujúc tradičné hranice architektúry, a verí, že verejný priestor potrebuje svoj príbeh a ľudí, ktorí ho spoluvytvárajú. Stojí za mnohými transformačnými projektmi po celom svete vrátane parku Northala Fields v Londýne, ktorý získal rad ocenení a stal sa exemplárnym príkladom udržateľnosti s účasťou obyvateľov. V Bratislave už niekoľko rokov pôsobí ako aktívny facilitátor a mediátor medzi mestom, privátnym sektorom a občianskymi iniciatívami. Je členom odbornej rady hlavnej architektky mesta Bratislavy a členom správnej rady kreatívneho centra Cvernovka. Pripravil projekty v Bratislave: pre Starý most, projekt Sky park, Rosum, Digital Park či Nové Lido.

Ing. arch. Imrich Pleidel (1960) – predseda Slovenskej komory architektov. Od vzniku Slovenskej komory architektov v roku 1992 pôsobil ako autorizovaný architekt v slobodnom povolaní a od roku 2009 vedie spoločnosť PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o. Je autorom a spoluautorom mnohých projektov v oblasti bytovej a občianskej výstavby, verejných priestorov, záhradnej a krajinnej architektúry. Je tiež spracovateľom viacerých územnoplánovacích dokumentácií miest, obcí a zón. V rokoch 2004, 2006 a 2008 boli realizované architektonické diela pod jeho vedením nominované na Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE.ZA.AR v kategórii exteriér. V rokoch 2001 – 2006 pôsobil ako zmluvný mestský architekt v Šali. V súčasnosti naďalej vykonáva pre mesto Šaľa poradenskú a expertíznu činnosť v oblasti urbanizmu, územného plánovania a architektúry.

Ing. Slavomír Podmanický (1952) – v roku 1975 ukončil štúdium na Vysokej škole dopravnej v Žiline a prax začal ako projektant a geodet v Pôdohospodárskom projektovom ústave a od roku 1978 pôsobil na Investičnom odbore vtedajšej ČSD – Správa Východnej dráhy pri príprave a realizácii stavieb železničnej infraštruktúry. Je spoluzakladateľom spoločnosti REMING CONSULT, a. s., v ktorej pôsobí od jej založenia v roku 1997 až doteraz, a je jej generálnym riaditeľom. V roku 2001 založil neziskovú Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy, ktorá je nositeľom osvety a rozvoja koľajovej dopravy na Slovensku a spája teóriu s praxou. Je organizátorom na Slovensku jedinečnej medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy. Má výrazné zásluhy na modernizácii železničných koridorov na Slovensku a je tiež členom Vedeckej rady SF ŽU a Priemyselnej rady SF STU.

Ing. Peter Strýček (1965) – po absolvovaní Stavebnej fakulty STU v Bratislave v roku 1988 začal svoju profesionálnu kariéru ako vyučujúci asistent na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU. Od roku 1993 pracoval pre Johnson Controls International. Zakladal jeho slovenské zastúpenie, ktoré potom roky viedol v pozícii generálneho riaditeľa. V rokoch 2005 až 2009 bol spolumajiteľom a generálnym riaditeľom holdingu Hetech Services. V súčasnosti – po akvizícii holdingu energetickým gigantom GDF Suez, dnes ENGIE – pracuje na pozícii generálneho riaditeľa pre východnú Európu skupiny. V tejto pozícii manažuje všetky aktivity ENGIE na Slovensku a v Čechách, predovšetkým v oblasti výroby energií, facility manažmentu, energetických služieb a inštalácie technológií. Od roku 2001 je členom Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska a od roku 2016 je členom Správnej rady Železníc SR.

ASB Stavená firma roka

Eurovia SK, a. s.
Ingsteel, spol. s r. o.
Skanska SK, a. s.
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.
STRABAG, s. r. o

EUROVIA SK, a. s. – viac ako polstoročná tradícia radí spoločnosť EUROVIA SK, a.s., člena skupiny EUROVIA CS, medzi lídrov na slovenskom stavebnom trhu. Od jej vzniku v roku 1952 prešla spoločnosť viacerými zmenami, no základné princípy, ako sú včasne a kvalitne odvedená práca za dodržiavania najprísnejších praviediel bezpečnosti a skúsení pracovníci, ktorí pristupujú ku každému projektu zodpovedne, ostali kľúčovým znakom úspechu i dnes. Pri realizácii využíva vlastné moderné zariadenia a technológie. Aj vďaka tomu sa počas doby svojho pôsobenia podieľala na mnohých väčších či menších projektoch. K referenčným stavbám patrí okrem iného aj realizácia diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, Nosný systém MHD v Bratislave – stavba známejšia skôr ako rekonštrukcia Starého mosta či obchvat Bardejova. Vďaka dcérskej spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy disponuje spoločnosť aj vlastnou surovinovou základňou.

INGSTEEL, spol. s r. o. – spoločnosť s 25-ročnými skúsenosťami ponúka komplexné služby, od prípravy investičných zámerov cez vlastné projektové riešenia až po realizáciu stavieb na kľúč. Zrealizované stavby sú pravidelne oceňované v súťaži Stavba roka. Poprad ARÉNA (hlavná cena 2007), Aquapark Poprad (nominácia 2008), Zimný štadión O. Nepelu (nominácia 2011), Cyklomost slobody (nominácia 2013). Spoločnosť INGSTEEL v minulom roku realizovala výrobnú halu Porsche v bratislavskom Volkswagene, výrobnú halu INA-Schaeffler v Kysuckom Novom Meste, rozšírenie závodu Bonfiglioli v Považskej Bystrici, ako aj závodu Continental v Púchove. Medzi nosné stavby tiež patril oceľový skelet haly Paintshop pre Jaguar Land Rover a opláštenia budov ROSUM v Ružinove a UNIQ na Staromestskej ulici v Bratislave. Tržby spoločnosti INGSTEEL v roku 2016 presiahli 80 miliónov eur.

Skanska SK a. s. – spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 1999, svojimi činnosťami pokrýva všetky segmenty stavebnej výroby, dodávky technológií a prenájmu techniky. Patrí medzi najväčších zamestnávateľov v sektore stavebníctva na Slovensku. Svoju stavebnú činnosť realizuje na základe presadzovania silných hodnôt, ako je etika a transparentnosť v podnikaní, bezpečnosť práce na stavbách, používanie trvalo udržateľných a zelených riešení. Spolupráca s komunitami, v ktorých Skanska pôsobí nielen stavebne, ale i prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít zamestnancov, pozitívne rozvíja regióny i samotnú stavebnú firmu. V roku 2016 spoločnosť úspešne realizovala stavby: diaľničný privádzač Nitra-Mlynárce, rekonštrukciu diaľničného úseku Prešov – Budimír, rekonštrukciu a dostavbu kúpeľov Turčianske Teplice, obytný dom Jégého alej IV, rezidenčné projekty Nové Šuty a Záhradné vily.

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. – stavebná spoločnosť s viac ako 50-ročnou tradíciou v stavebnej výrobe na Slovensku, od roku 2004 je súčasťou európskeho stavebného koncernu STRABAG. Svojou činnosťou sa zameriava najmä na dodávku a realizáciu stavieb na kľúč, realizáciu inžinierskych stavieb, výrobu a montáž prefabrikovaných konštrukcií, ktoré sú účelne dopĺňané monolitickými alebo oceľovými konštrukciami, a realizáciu rekonštrukcií historických a pamiatkovo chránených stavieb. Realizuje optimálne riešenia a poskytuje komplexné služby charakteristické pre túto oblasť. Veľký úspech zaznamenala spoločnosť v roku 2015, keď dosiahla najvyšší obrat vo svojej histórii. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 700 vlastných kmeňových zamestnancov a zároveň poskytuje prácu pre ďalších 3 500 pracovníkov v subdodávateľských podnikoch.

STRABAG s. r. o. – patrí k popredným stavebným spoločnostiam na Slovensku. V rebríčku stavebných firiem zostavenom v ASB Almanachu 2015 podľa tržieb zastáva druhé miesto. Realizuje všetky druhy stavieb v oblasti dopravného a železničného staviteľstva a je aj výrobcom a dodávateľom asfaltových a betónových zmesí. Na konte má už viacero významných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, medzi inými aj projekty D1 Fričovce – Svinia a R2 Pstruša – Kriváň, ktoré sa uchádzajú o titul Stavba roka 2016. Angažované nasadenie profesionálnych tímov, využívanie inovatívnych technológií a spoločného know-how v rámci úspešného materského koncernu STRABAG sú prísľubom neustáleho napredovania tejto spoločnosti, ako aj zárukou realizácie stavieb v dohodnutom termíne, v požadovanej kvalite a za priaznivú cenu.

ASB Developer roka

CORWIN CAPITAL, a. s.
Imagine Development, s. r. o.
J & T REAL ESTATE, a. s.
Penta Investments, s. r. o.
YIT Slovakia, a. s.

CORWIN CAPITAL, a. s. – spoločnosť CORWIN po úspešnom zrealizovaní projektov Rinzle v Rači a Záhrady Devín dokončuje prvú etapu administratívneho a rezidenčného projektu Blumental v širšom centre mesta a zároveň začala na jeseň 2016 s výstavbou jeho druhej etapy. Na jeseň 2016 sa spustil predaj polyfunkčného komplexu EINPARK na Einsteinovej ulici. V štvrtom kvartáli 2017 plánuje dokončenie výstavby prvej etapy rezidenčnej štvrti Dúbravy a spustenie druhej etapy projektu plánuje už na jar 2017. Všetky projekty spoločnosti sa nachádzajú v Bratislave.

imagine development, s. r. o. – firmu založili traja spoločníci – odborníci na architektúru, urbanizmus, vytváranie komunitných spoločenstiev a trvalo udržateľný rozvoj, Boris Hrbáň, Ivan Juhás a Drahan Petrovič. Developer má za sebou spoluprácu na realizácii bytového domu Nový Háj a vo vlastnej réžii dokončil v roku 2016 prvú etapu bytového domu Hájpark v bratislavskej Petržalke. V súčasnosti stavia jeho druhú etapu, ktorou sa blok Hájparku uzavrie do kompaktného celku. V Brne pod prírodným parkom Biela hora aktuálne realizuje bytové domy Juliana. Empatický prístup k tvorbe prostredia pre život, dlhodobá príprava developerského zámeru a dôraz na stavebnú aj materiálovú kvalitu je poznávacím znakom tohto malého, ale nezávislého developera.

J&T REAL ESTATE, a. s. – spoločnosť patrí vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam, rozsahu a kvalite zrealizovaných projektov medzi lídrov slovenského realitného trhu. Portfólio aktivít spoločnosti zahŕňa realizáciu kancelárskych, rezidenčných, hotelových, ale aj priemyselných projektov. Medzi významné patria tiež zákazky v oblasti rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby lyžiarskych areálov. Svoje pole pôsobnosti rozvíja J&T REAL ESTATE aj na iných európskych realitných trhoch, a to najmä v Českej republike a v Ruskej federácii. Medzi najvýznamnejšie projekty posledného obdobia patria najvyššie obytné veže na Slovensku PANORAMA CITY, polyfunkčný projekt pod Bratislavským hradom Zuckermandel, Klingerka, rezidenčné projekty Fuxova, Karloveské rameno 2, ďalšia etapa bývania Zelené terasy Devín, pripravovaná extenzia komplexu Eurovea, administratívne komplexy Westend Plazza, Triangel, Panorama Business II a III.

Penta Investments, s. r. o. – stredoeurópska investičná skupina, ktorá sa v realitnom developmente zameriava najmä na rezidenčné, kancelárske a retailové projekty. V súčasnosti patrí medzi najväčších developerov na Slovensku a v Českej republike a realizuje prvé projekty v Poľsku. Do segmentu realít vstúpila Penta v roku 2005 bratislavským projektom Digital Park, ktorý nasledoval kancelársky projekt Florentinum v Prahe. V súčasnosti medzi jej najväčšie dokončené developerské projekty patrí nákupné centrum Bory Mall, ktoré je súčasťou širšej zóny Bory, kancelárska budova Rosum v Bratislave-Ružinove, pražský kancelársky projekt Aviatica či Nová terasa v Košiciach. Aktuálne Penta realizuje rezidenčné projekty Rezidencie pri Mýte, Bory bývanie a tiež projekt Sky Park, za ktorým stojí Zaha Hadid.

YIT Slovakia a.s. – spoločnosť, ktorá sa opiera o viac ako storočnú tradíciu najväčšej stavebnej a developerskej spoločnosti vo Fínsku. Ambíciou YIT je udržiavať si vysoký štandard starostlivosti o zákazníkov, partnerov i zamestnancov. Patrí k ojedinelej skupine developerov, ktorí sú zapamätateľní nielen svojím prístupom k vlastným projektom, ale aj k ich bezprostrednému okoliu. V Bratislave realizuje rezidenčné projekty TAMMI Dúbravka, NUPPU, PARI, STEIN2 a Byty KIVIKKO. Spoločnosť trikrát po sebe získala ocenenie ASB Developer roka 2014, 2015 a 2016. Ukončené rezidenčné projekty TARJANNE Dúbravka a Byty VILLINKI boli ocenené cenou CIJ Awards za najlepší rezidenčný projekt. Spoločnosť vlastní lukratívny areál bývalej Bratislavskej cvernovej továrne, kde plánuje vybudovať novú štvrť so zmiešaným využitím.