Záchranný archeologický výskum

Záchranný archeologický výskum

Na článok Dr. Milana Horňáka Záchranný archeologický výskum – strašiak investorov? reaguje Ing. arch. Pavol Kollár, člen redakčnej rady časopisu ASB. Do diskusie sa zapojilo aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré zaujalo stanovisko k príspevku Ing. …
slovenskoooo

Slovenskoooo

Odkaz štrajkujúcim učiteľom Milí učitelia, na vašu mzdu sa významnou mierou skladáme my pracovníci sektorov priemyslu, stavebníctva, poľnohospodárstva a služieb. Naše mzdy sú zdaňované viac ako 60 %. Nemáme tri mesiace prázdnin, nemôžeme si dovoliť …