Dňa 25. septembra 2023 bol širokej motoristickej verejnosti odovzdaný do užívania úsek rýchlostnej cesty R4 Prešov − severný obchvat, I. etapa. Úsek šetrí vodičom jazdiacim cez Prešov 10 minút jazdy a výrazne odľahčuje dopravu v samotnom meste. Realizáciou stavby sa vytvorila priama spojnica diaľnice D1 s cestou I. triedy I/68 v smere na Sabinov, ktorá sa začína v križovatke Vydumanec a končí v križovatke Prešov − sever (Dúbrava) (obr. 1).

Vyše 20 rokov na trhu, najväčší showroom s dizajnovým osvetlením na Slovensku, tisíce úspešných realizácií. To je Smart Light v skratke. Prečo sme v roku 2023 zrušili e-shop, ako vznikla naša nová identita a akú novinku nájdete v našej ponuke?

Prehľad developerských projektov

Mesto Trebišov s počtom približne 23 000 obyvateľov leží v Košickom kraji, ktorý je plný úrodných lánov, ovocných sadov a zelených záhrad. V tokajskej vinohradníckej oblasti sa v severnej časti mesta nachádza dopravný uzol – spojená železničná a autobusová stanica. Valbek SK sa stal generálnym projektantom výstavby terminálu, ktorý umožní cestujúcim rýchly, bezpečný a pohodlný prestup.

V minulosti išlo o kontroverzný projekt, proti ktorému sa postavila časť verejnosti i bývalé vedenie mestskej časti Nové Mesto. Dnes ohlasuje reštart pod staronovým názvom Stollwerck Residence i čiastočným redizajnom. Na finálne stavebné povolenie stále čaká, najskôr sa ale začne so stavebnými úpravami Račianskej ulice, čo dnes oficiálne potvrdila aj mestská časť.

Andrej Sárközi -

Na území Bratislavy je v príprave prerod ďalšieho brownfieldu na modernú štvrť. Na plochách bývalej prevádzky panelárne a existujúcej vrátnice pripravuje investor Malý Dunaj Development zámer Polyfunkčný komplex Majerhof na uliciach Amarelková a Ihličnatá. Vznikne štvrť s viacerými funkciami.

Monika Voleková -

Bezpečnosť výťahu by mala byť v bytovom dome na prvom mieste. Za akých podmienok možno získať finančné prostriedky na jeho výmenu alebo obnovu od Štátneho fondu rozvoja bývania SR, sme sa porozprávali s Ing. Jurajom Bartošom, riaditeľom odboru posudzovania a schvaľovania.

Názor

Na otázku, v čom je novovznikajúca štvrť Seestadt Aspern tak (ne)unikátna, sme hľadali odpovede u profesionálov, ktorí ju navštívili. A nie raz.

Broňa Tarnócy -