Slovenské mestá mali aj počas tohto roka možnosť zapojiť sa do národného ocenenia Enviromesto, ktoré podporuje samosprávy v aktívnom a praktickom uplatňovaní ich environmentálnej politiky. Vo svojej snahe o udržateľné mestské prostredie vynikali najmä štyri z nich.

redakcia ASB -

Budova Slovenského rozhlasu v tvare obrátenej pyramídy bola dokončená v roku 1983. V budove sa nachádzajú veľkorysé vnútorné priestory, nadčasová koncertná sieň s vynikajúcou akustikou, nahrávacie štúdiá a ďalšie pridružené priestory. Po mnohých rokoch užívania bola veľkou výzvou rekonštrukcia energeticky náročných zariadení a medzi nimi, samozrejme, aj rekonštrukcia osvetlenia v roku 2023.

Prehľad developerských projektov

Viac ako 100-ročnú historickú budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku zrekonštruujú. V areáli tiež vznikne nová prístavba, kam sa presťahuje Škola umeleckého priemyslu (ŠUP) Kežmarok. Ide o veľkú investíciu vo výške približne 13 miliónov eur, ktorú financuje zriaďovateľ oboch škôl Prešovský samosprávny kraj (PSK) z vlastných zdrojov a prostriedkov Európskej investičnej banky. V pondelok odovzdali stavenisko zhotoviteľovi, stavba by mala byť hotová do troch rokov.

TASR -

Grinity je medzinárodná poradenská spoločnosť s portfóliom služieb v rámci stavebného trhu, ktorej bratislavská pobočka funguje už viac ako 7 rokov. V súčasnosti rozširuje svoj tím na Slovensku o oddelenie, ktoré sa bude zameriavať na témy trvalej udržateľnosti nehnuteľností. Tím Sustainability na Slovensku povedie Martin Tkáč, ktorý má za sebou v Grinity dlhoročné skúsenosti zo slovenského real estate trhu.

Mohol byť ukážkovou stavbou, namiesto toho chátra. Kaštieľ v Rusovciach čaká na nový architektonický výraz od roku 2019, keď bola vyhlásená súťaž na jeho komplexnú rekonštrukciu. Po tohtoročnom vyhodnotení ponúk sa očakávalo už len uzavretie zmluvy s víťazom a následné spustenie stavebných prác. To sa však nestalo, voči víťazovi sa odvolal jeden z neúspešných uchádzačov, ktorému dal za pravdu Úrad pre verejné obstarávanie. Nepozdáva sa im totiž nízka suma za rekonštrukciu. Začiatok rekonštrukcie sa teda opäť posúva.

Andrej Sárközi -

Odklad pôsobnosti novej stavebnej legislatívy, ktorá má od apríla 2024 nahradiť takmer 50 rokov starý stavebný zákon, bol dôležitou témou Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva 2023/H2 v utorok 28. novembra v Bratislave. Na ťahu je vláda, aby predstavila odborné návrhy v dostatočnom predstihu, pretože riešenia šité horúcou ihlou sú procesu povoľovania stavieb a stavebníctvu skôr na škodu.

Monika Voleková -

Kvapkajúca vodovodná batéria, či pretekajúca toaleta sú najčastejšie príčiny nepovšimnutého úniku vody v domácnostiach a v nebytových priestoroch. Porucha splachovača na toalete môže viesť k strate až 25 litrov vody za hodinu, čo môže spôsobiť vysoké náklady, na ktoré sa príde až pri vyúčtovaní alebo odpočte. Úniky vody, však už dnes dokážete vďaka smart technológiám včas odhaliť.