Vo Veľkom Šariši sa ukončili stavebné práce spojené s vybudovaním novej cykloaleje, ktoré prebiehali od júna 2022. Jej trasa sa začína na Jarkovej ulici, vedie cez bývalý mlynský náhon a končí sa na ulici Mlynská. Výstavbu 420,5 m dlhého úseku v celkovej sume viac ako 719-tisíc EUR bez DPH zrealizovala pre mesto Veľký Šariš spoločnosť EUROVIA SK.

Extenzívne vegetačné strechy predstavujú riešenie nenáročné na údržbu s odolnou zeleňou. Aby vegetačná strecha fungovala ako celok, je potrebné hneď na začiatku prihliadať na správny výber hydroizolačných materiálov a ostatných funkčných vrstiev strešného plášťa.

Prehľad developerských projektov

Keď sa hovorí, že budovy tvoria naše spoločné prostredie, je to z veľkej časti aj zásluhou ich fasád. No nie vždy sa invencia majiteľa stretne s pochopením verejnosti, či už odbornej, alebo aj tej laickej. A niekedy ide o level, ktorý ani hlava neberie.

Denisa Kureková -

Svojho času priemyselná oblasť Mlynskych nív sa dnes intenzívne mení na novú biznis zónu. Novovznikajúci bratislavský bulvár onedlho dotvorí výrazný kancelársky objekt The Mill od spoločnosti Immocap. Development začal rásť v roku 2021 a dnes ohlásil zásadný miľník osadením glajchy na najvyššom bode stavby.

Andrej Sárközi -

Elektrické sušiaky sú dnes nielen veľmi praktickým a štýlovým doplnkom kúpeľne, ale v časoch drahej energie aj najekonomickejším riešením. Ich praktickosť spočíva predovšetkým v jednoduchej montáži bez akýchkoľvek príprav a plnenia.

Developer YIT Slovakia pripravuje na Hraničnej ulici projekt s troma 7-podlažnými sekciami. Dokumentuje tak, že si verí, a to aj napriek vyšším úrokovým sadzbám hypoték na bankovom trhu a náročnejším podmienkam predaja novostavieb. Podobne ako iní developeri, smerom k zákazníkom komunikuje rôzne benefity.

Monika Voleková -