asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Železnica

Štúdia realizovateľnosti železničnej trate Čierna nad Tisou – Košice – Žilina

Štúdia realizovateľnosti železničnej trate Čierna nad Tisou – Košice – Žilina
11.05.2016
Železničná trať posudzovaná v štúdii je súčasťou V. železničného koridoru a má dĺžku 350 km. Cieľom štúdie bolo transparentným spôsobom ...

Modernizácia železničných tratí zostáva pre ŽSR jednou z priorít

Modernizácia železničných tratí zostáva pre ŽSR jednou z priorít
08.04.2016
Koniec minulého roka bol cieľovou páskou pre Operačný program Doprava 2007 – 2013, v súčasnosti už prebieha Operačný program Integrovaná ...

Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2016

Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2016
14.03.2016
Od 7. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2016. Jeho hlavnou témou je železničná doprava, v rámci ...

Rekonštrukcie regionálnych tratí ŽSR

Rekonštrukcie regionálnych tratí ŽSR
17.08.2015
Na Slovensku je množstvo regionálnych a lokálnych tratí, ktorým sa prestala venovať potrebná pozornosť a došlo k výraznému ...

Úspech železníc závisí od investícií do infraštruktúry

Úspech železníc závisí od investícií do infraštruktúry
12.05.2015
Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky zorganizovala v dňoch 17. ...

Rýchlejšie a modernejšie železnice vďaka podpore EÚ

Rýchlejšie a modernejšie železnice vďaka podpore EÚ
30.04.2015
Jedným zo základných predpokladov zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja krajín Európskeho spoločenstva je koordinovaný rozvoj ...

Rekonštrukcia medzistaničného úseku ŽST Vrútky – Varín

Rekonštrukcia medzistaničného úseku ŽST Vrútky – Varín
09.04.2015
Rekonštrukcia medzistaničného úseku ŽST Vrútky – Varín zabezpečila na najbližšie desaťročia skvalitnenie koľajovej dopravy nielen z hľadiska ...

Potrebujeme novú, ambicióznu a nemennú stratégiu rozvoja železničnej dopravy

Potrebujeme novú, ambicióznu a nemennú stratégiu rozvoja železničnej dopravy
26.03.2015
Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti REMING CONSULT Ing. Slavomíra Podmanického by mala byť táto stratégia založená na princípoch ...

Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2015 najmä o železnici

Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2015 najmä o železnici
16.03.2015
Od 6. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2015. Jeho hlavnou témou je železničná doprava, v rámci ...

Optimalizácia IV. železničného koridoru v úseku Devínska Nová Ves – Zohor

Optimalizácia IV. železničného koridoru v úseku Devínska Nová Ves – Zohor
25.07.2014
V roku 2000 podpísali generálni riaditelia Železníc SR a Českých dráh Memorandum o modernizácii železničného spojenia Prahy ...

Ďalšie z JAGA GROUP