asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Doprava

Juhozápadný obchvat mesta Bardejov

Juhozápadný obchvat mesta Bardejov
12.10.2016
Účelom obchvatu bolo vybudovať novú cestnú komunikáciu s parametrami zodpovedajúcimi dopravnej intenzite, ktorá by vytvorila podmienky na ...

Systémové odvodnenie spevnených plôch

Systémové odvodnenie spevnených plôch
03.10.2016
Systémové odvodnenie spevnených plôch a komunikácií si vyžaduje špecifické znalosti projektanta alebo stavebného inžiniera.

Riešenie pre Bratislavu? Koľajová doprava, II. Časť

Riešenie pre Bratislavu? Koľajová doprava, II. Časť
03.06.2016
Základným prvkom, ktorý určuje fungovanie veľkého mesta a jeho okolia, je doprava. Tá sa dá nazvať funkčnou vtedy, ak nemusíte každé ráno ...

Oculus: Stanica metra stála 4 miliardy dolárov

Oculus: Stanica metra stála 4 miliardy dolárov
23.05.2016
Keď sme minulý rok na Ground Zero udivene civeli na rozostavanú nadzemnú časť novej prestupnej stanice metra od Santiaga Calatravu, nemohli sme ...

Infraštruktúra električkovej dopravy v meste Košice a jej modernizácia

Infraštruktúra električkovej dopravy v meste Košice a jej modernizácia
21.04.2016
Článok sa venuje električkovej doprave v Košiciach a jej vývoju od pouličnej dráhy k zmodernizovanej infraštruktúre, ktorá sa ...

Riešenie pre Bratislavu? Koľajová doprava, I. časť

Riešenie pre Bratislavu? Koľajová doprava, I. časť
22.03.2016
Základným prvkom, ktorý určuje fungovanie veľkého mesta a jeho okolia, je doprava. Tá sa dá nazvať funkčnou vtedy, keď nemusíte každé ráno ...

Majetkovoprávne usporiadanie líniových stavieb - 2. časť

Majetkovoprávne usporiadanie líniových stavieb - 2. časť
01.12.2015
Dôležitou súčasťou prípravy líniových stavieb je zabezpečenie právneho vzťahu stavebníka k pozemkom potrebným na ich realizáciu. Bez zabezpečenia ...

Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2015

Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2015
01.12.2015
Jeho hlavnou témou je mostné staviteľstvo. Vzhľadom na pokračujúcu výstavbu diaľnic D1 a D3 a rýchlostnej cesty R2 napreduje úspešne aj  ...

Majetkovoprávne usporiadanie líniových stavieb - 1. časť

Majetkovoprávne usporiadanie líniových stavieb - 1. časť
13.11.2015
Dôležitou súčasťou prípravy líniových stavieb je zabezpečenie právneho vzťahu stavebníka k pozemkom potrebným na ich realizáciu. Platí, že ...

Integrovaná doprava v Košickom samosprávnom kraji

Integrovaná doprava v Košickom samosprávnom kraji
27.08.2015
Rozvoj integrovaného dopravného systému (IDS) je zameraný najmä na ľahšie a pohodlnejšie cestovanie v regiónoch a medzi regiónmi ...

Ďalšie z JAGA GROUP